Pojištění

Vyberte si nejvýhodnější pojištění přes internet:

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitostí je určeno k zabezpečení nemovitostí určených k bydlení proti živelným pohromám a před dalšími riziky jako například krádež a vandalismus.

Pojištění se sjednává pro různé typy nemovitostí, zejména pak pro:

  • rodinné domy včetně vedlejších objektů typu kolen, samostatně stojících garáží, plotů, aj.
  • byty a bytové domy
  • rekreační objekty, tj. chaty a chalupy
  • objekty ve výstavbě

Více o Pojištění nemovitosti

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti je určeno k zabezpečení movitého majetku proti živelným pohromám a před dalšími riziky jako například odcizení.

Pojištění se sjednává pro různé typy domácností s ohledem na vybavení.

Více o Pojištění domácnosti

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Ve vašem zaměstnání jste jistě poznali to, že neúmyslně někdo zavinil škodu, kterou následně zaměstnavatel ztrhával viníkovi ze mzdy. Neváhejte tomu zabránit odpovědnostní pojistkou.

Škoda způsobená zaměstnavateli během výkonu povolání je snadno vymahatelná, protože zaměstnavatel může použít k úhradě škody vaši mzdu. Ale úhrada škody má svoje pravidla, zaměstnavatel vám nemůže strhnout vše a navíc ji často zaplatí pojistka.

Při výkonu zaměstnání nebo povolání odpovídáte za způsobenou škodu maximálně do výše 4,5násobku vašeho hrubého příjmu. Za ztrátu svěřené věci však odpovídáte v plné výši.

Více o Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě (pojištění na blbost)

Stalo se vám, že jste způsobili škodu někomu jinému tím, že jste jeho byt vytopili, nebo vaše dítě narazilo na kole do souseda, či cizího luxusního auta? Je to velmi časté, a proto zabezpečte svoji peněženku pojištěním odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě, často nazývané pojištění na blbost, se vztahuje na škody způsobené pojištěnými třetím osobám při rekraci, rekreačních sportech, jako chodcem nebo cyklistou (či při provozu jiného nemotorového vozidla), při opatrování domácích zvířat a zbraní, držených na základě povolení. Pojištění se dále vztahuje na odpovědnost pomocných osob zaměstnaných v domácnosti pojištěného za škody způsobené třetím osobám.

Může být sjednáváno samostatně nebo formou připojištění například k pojištění domácnosti.

Více o Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě (pojištění na blbost)
Kam dál? Pronájem bytů,

www.stěhování.net